Hållbarhet

Vi på Scan Sverige AB har en ambition om att skapa en klimatneutral värdekedja hela vägen från gård till gaffel. Det är ett högt uppsatt mål och för att nå dit behöver vi jobba med många olika typer av åtgärder inom både vår egen produktion, våra transporter, våra förpackningar – och inte minst tillsammans med Sveriges gårdar.

VAL SOM SPELAR ROLL

Spelar det egentligen någon roll om du väljer att köpa svenskt kött? Absolut!

Skillnaderna är ibland stora och fördelarna med svenskt kött är många. När vi väljer att köpa mat från våra svenska gårdar gör vi val som faktiskt spelar stor roll för klimatet. Till exempel har nötkött från svenska gårdar upp till 60 % lägre klimatpåverkan än det globala snittet, och svensk gris har 50 % lägre klimatpåverkan.

De faktorer som gör att Sverige har ett av världens mest hållbara lantbruk är framförallt god djurhälsa, effektiv gödselhantering och foderodling och mycket god tillgång till vatten och betesmarker. Våra betande mular är en förutsättning för ett naturligt kretslopp.

Jämfört med många andra länder har Sverige också en djuromsorg i världsklass med en av världens strängaste och bästa djurlagstiftningar. I Sverige används ingen antibiotika förebyggande eller för att gynna djurens tillväxt. Behandling av antibiotika görs endast på enstaka sjuka djur för att främja god djuromsorg efter ordination av en veterinär.

MINSKA MATSVINNET

Som en del i Scan Sverige AB's hållbarhetsarbete ligger målet om ett minskat matsvinn och att jobba från ”nose to tail”. Det innebär att vi ska jobba för att ta tillvara på hela djuren som kommer in till oss, både i vår egen produktion, men även genom att hitta andra sätt att förädla, sälja vidare eller exportera.

Att inte låta någon del gå till spillo minskar både vår miljö- och klimatpåverkan, stärker vår ekonomi och förbättrar livsmedelsförsörjningen. 

 

VÅRA KLIMATMÅL

Som stor aktör i branschen ställer vi höga krav på oss själva om att hela tiden ligga i framkant. Sedan 2003 har vi minskat vår klimatpåverkan med hela 75% (2021).

 

Läs mer på scan.se

 

 

Vårt hållbarhetsarbete är brett och sträcker sig från de enskilda gårdarna i ena änden till storhushållen, restaurangerna, butikerna och konsumenterna i den andra änden. Idag jobbar vi efter två huvudsakliga mål som ska säkerställa en tillverkning av kött- och charkprodukter och som bygger på en djuromsorg i världsklass och världens mest klimatsmarta gårdar

Målet är att uppnå netto noll klimatavtryck för vår produktion 2025.