Hållbarhetsgrisen

Från en gård med hållbarhet nära hjärtat. Det är precis så vi vill beskriva Halla Gård. Här får grisarna gå fritt och böka och beta utomhus året runt. Anders Gunnarsson är en visionär bonde som går sin egen väg, med klimatet och djurens bästa som mål. Vi är mycket stolta över att grisarna på Halla gård har en exceptionell djuromsorg och hållbarhetsarbetet ger köttet en lägre klimatpåverkan jämfört med genomsnittet för grisuppfödning i Sverige.* Hållbarhetsgrisen finns både inom vårt färska och frysta sortiment.
09_PORTRAET_GAARD_44615.jpg

 

 

ANDERS - EN VISIONÄR BONDE SOM TAR SINA IDÈER HELA VÄGEN

Under 2019 startade vi Gårdsinitiativet – ett samarbete med svenska gårdar för att skapa klimatpositiva effekter utifrån varje gårds förutsättningar. En av våra pilotgårdar inom Gårdsinitiativet är Halla Gård och här sker innovationer på hög nivå.
Anders Gunnarsson är en visionär som tänker både nytt och stort och tar sina idéer hela vägen.
Under 2020 har han invigt sina nya och helt unika stallar som är både energieffektiva, moderna och inredda på ett sätt som ger grisarna möjlighet att bo tillsammans i stora grupper, springa omkring och får möjlighet att gå ut i den anslutande hagen när de vill! Här kan de böka och beta fritt året runt. På de omkringliggande åkrarna odlar Anders blommande grödor för att öka den biologiska mångfalden. På Halla gård skapas förutsättningar för ett välfungerande kretslopp som ger gården en lägre påverkan på klimatet.

KRETSLOPPET PÅ HALLA GÅRD

Anders har lagt en hög ribba och målet är att gården ska bli så pass självförsörjande att fotosyntesen är det enda som behöver tillsättas. Och faktum är att han kommit riktigt långt med sitt arbete att skapa ett helt slutet kretslopp. Anders tar hand om all gödsel som sedan rötas i gårdens egen biogasanläggning. På så sätt får han fram tillräckligt mycket biogas för att driva hela gården och förse närliggande gårdar och villor med elektricitet. Från biogasanläggningen får han även näringsrik gödsel som ger fina skördar till odlingarna på åkrarna. Halla gård odlar allt sitt foder själva, bland annat proteinrika åkerbönor och lupiner, som gör att importerat sojafoder kan undvikas.

Ambitionen är en helt fossilfri gård. Det är så man plockar in en gård i framtiden.

 

FRÅN SNACK TILL SIFFROR

Halla gård producerar ett fantastiskt kött som tål att jämföras. Flera gånger om. Efter en livscykelanalysberäkning som är utförd av RISE forskningsinstitut får hållbarhetsgrisen ett klimatavtryck på 2,5/kg CO2e per kilo benfritt kött*. Det kan jämföras med internationella siffror för (benfritt) griskött som har ett betydligt högre klimatavtryck motsvarande 8,4 CO2e/kg**. Genomsnittet för svenskt (benfritt) griskött ligger på 3,5 CO2e/kg***. Vår hållbarhetsgris är onekligen hållbar både sett till djuromsorg och klimat, vilket vi såklart är väldigt stolta över. Vid en jämförelse med ett par andra vanligt förekommande livsmedel har vår hållbarhetsgris ett klimatavtryck som ligger strax under svensk kyckling (2,6 CO2e/kg) och betydligt lägre än både norsk lax (6,1 CO2e/kg) och svensk ost (5,3 CO2e/kg).

Vad är en livscykelanalys? Det är en typ av beräkning där man undersöker vad det totala klimatavtrycket blir för en viss produkt genom hela dess livslängd. Från födsel eller tillverkning, materialval eller foder, utsläpp under sin livstid etc. Men beroende på hur, var och när en råvara produceras kan det finnas variationer i klimatpåverkan och därför ska dessa beräkningar ses som ett genomsnitt. Eftersom grisarna på Halla Gård är relativt nyinflyttade har vi fått göra vissa antaganden i våra beräkningar. Det gäller exempelvis siffror för tillväxt, foderåtgång, biogasanläggningens prestanda och foderproduktionen som bygger på svensk genomsnittsdata för grisproduktion. Det otroligt lyckade projektet med Halla Gård och Gårdsinitiativet rullar nu vidare. Att tänka fritt som Anders nu har gjort skapar stora klimat och samhällsvinster. 2020 är det flera gårdar som är på väg med liknande transformeringar. Rakt in i framtiden.

*1,8 CO2e/kg slaktvikt **6,1 CO2e/kg slaktvikt ***2,5 CO2e/kg slaktvikt

Sortiment

PRODUKTNAMN VARUMÄRKE
Sida med svål Hållbarhetsgris Scan
Pluma Fryst Hållbarhetsgris Scan
Kotlett Benfri Hållbarhetsgris Scan
Karré Benfri Hållbarhetsgris Scan
Picnicbog Str Hållbarhetsgris Scan