UHM-Krav

Nötkött

Land EU-EKO/KRAV/konv Nivå Krav-ID Namn HKScans verifikat
Sverige Konv Bas 10762:1 Transport av djur till slakt Mottagningskontroll. SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §.
Sverige Konv Bas 10763:1 Slaktmetod - kött Bedövningskontroller på slakterierna.
Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) 
Sverige Konv Bas 11010 Information om ursprung - enkla produkter Urspungsmärkning på produkt.
FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar
Sverige Konv Bas 11527 Information om råvarans ursprung - kött Urspungsmärkning på produkt.
FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar
Sverige Konv Avancerad 11113 Ansvarsfullt producerad fodersoja All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad.
Sverige Konv Bas 11385 Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölk Regleras i 3 kap., 3 § i SJVFS 2019:18 (L104)
Sverige Konv Bas 11398 Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7. 12 §. ochKap 7. 15 §). ISJVFS 2019:32 (Saknr. D9) s (Kap 1. 2- 4 §). Antibiotika regleras i SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2, 11 §.
Sverige Konv Spjutspets 10422:3 Foder utan GMO-innehåll Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran.
Sverige Konv Bas 10435:2 Betesdrift och utevistelse - nötkött Regleras i SFS 2019:66 (Djurskyddsförordning), 2 kap. 3-4 § och SJVFS 2019:18 (L104) 6 kap., 4-7 §.
Möjlighet till dispens från beteskravet finns i L104, 6 kap., 8 §.
Sverige Konv Bas 10916:4 Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) kap 4 § 2.
Sverige Konv Avancerad 11534 Utfodring vid uppstallning före slakt Styrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). 

Nötkött eko

Land EU-EKO/KRAV/konv Nivå Krav-ID Namn HKScans verifikat
Sverige KRAV Bas 10762:1 Transport av djur till slakt Mottagningskontroll. SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §.
Sverige KRAV Bas 10763:1 Slaktmetod - kött Bedövningskontroller på slakterierna.
Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) 
Sverige KRAV Bas 11009 EU-ekologisk vara Leverantörer EU-EKO certifierade
Slakt/styckning/förädlingsanläggningar EU-EKO certifierade
Märkning på slutprodukt
Sverige Konv Bas 11527 Information om råvarans ursprung - kött Urspungsmärkning på produkt.
FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar
Sverige KRAV Avancerad 11113 Ansvarsfullt producerad fodersoja All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad.
Sverige KRAV Bas 11385 Grovfoder till kalvar - nötkött och mjölk Regleras i 3 kap., 3 § i SJVFS 2019:18 (L104)
Sverige KRAV Avancerad 11393 Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - nötkött och mjölk KRAV regelverk styr detta:5.2.8.1 & 5.2.8.2
Sverige KRAV Avancerad 11394 Minskad klimatpåverkan från produktionen - nötkött och mjölk Enlig KRAV regelverk 3.7.3 samt
energikartläggning hos lantbrukaren (3.7.7).
Sverige KRAV Bas 11398 Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7. 12 §. ochKap 7. 15 §). ISJVFS 2019:32 (Saknr. D9) s (Kap 1. 2- 4 §). Antibiotika regleras i SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2, 11 §.
Sverige KRAV Avancerad 10235:2 Ekologisk vara - tillägg nötkött KRAV-märkning på produkt.
Sverige KRAV Spjutspets 10422:3 Foder utan GMO-innehåll Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran.
Sverige KRAV Bas 10435:2 Betesdrift och utevistelse - nötkött Regleras i SFS 2019:66 (Djurskyddsförordning), 2 kap. 3-4 § och SJVFS 2019:18 (L104) 6 kap., 4-7 §.
Möjlighet till dispens från beteskravet finns i L104, 6 kap., 8 §.
Sverige KRAV Bas 10916:4 Operativa ingrepp med bedövning - nötkött och mjölk SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) kap 4 § 2.
Sverige KRAV Avancerad 11534 Utfodring vid uppstallning före slakt Styrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). 

Gris

Land EU-EKO/KRAV/konv Nivå Krav-ID Namn HKScans verifikat
Sverige Konv Bas 10762:1 Transport av djur till slakt Mottagningskontroll. Regleras i SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §. 
Sverige Konv Bas 10763:1 Slaktmetod - kött Bedövningskontroller på slakterierna.
Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) 
Sverige Konv Bas 11527 Information om råvarans ursprung - kött Urspungsmärkning på produkt.
FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar
Sverige Konv Avancerad 11113 Ansvarsfullt producerad fodersoja All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad.
Sverige Konv Bas 11396 Operativa ingrepp med bedövning - griskött IP Grundcertifiering gris
I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag)  (kap 4, §2)
I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41)  (Kap 5, 6 §)
Sverige Konv Bas 11398 Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött Urspungsmärkning på produkt. SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7 § 12 och 15).
SJVFS 2019:32 (Saknr. D9) (Kap 1 § 2-4).
SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2 §11.
Sverige Konv Spjutspets 10422:3 Foder utan GMO-innehåll Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran.
Sverige Konv Bas 10437:1 Lösgående grisar IP Grundcertifiering gris.
SFS 2019:66 (djurskyddsförordning), 2 kap. 12 §.
SJVFS 2019:20 (L106) kap 2, §8-10.
Sverige Konv Bas 10439:1 Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött IP Grundcertifiering gris
SJVFS 2019:20 (L106), Kap 4, §3-5.
Sverige Konv Bas 10440:2 Förbud mot svanskupering - griskött IP Grundcertifiering gris
I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) (Kap 4, §2)
I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 5, §2)
Sverige Konv Avancerad 11534 Utfodring vid uppstallning före slakt Styrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). 

Gris Hållbarhetsgris

Land EU-EKO/KRAV/konv Nivå Krav-ID Namn HKScans verifikat
Sverige Konv Bas 10762:1 Transport av djur till slakt Mottagningskontroll. Regleras i SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §. 
Sverige Konv Bas 10763:1 Slaktmetod - kött Bedövningskontroller på slakterierna.
Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) 
Sverige Konv Bas 11527 Information om råvarans ursprung - kött Urspungsmärkning på produkt.
FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar
Sverige Konv Avancerad 11113 Ansvarsfullt producerad fodersoja All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad.
Sverige Konv Bas 11396 Operativa ingrepp med bedövning - griskött IP Grundcertifiering gris
I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag)  (kap 4, §2)
I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41)  (Kap 5, 6 §)
Sverige Konv Bas 11398 Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött Urspungsmärkning på produkt. SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7 § 12 och 15).
SJVFS 2019:32 (Saknr. D9) (Kap 1 § 2-4).
SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2 §11.
Sverige Konv Spjutspets 10422:3 Foder utan GMO-innehåll Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran.
Sverige Konv Bas 10437:1 Lösgående grisar IP Grundcertifiering gris.
SFS 2019:66 (djurskyddsförordning), 2 kap. 12 §.
SJVFS 2019:20 (L106) kap 2, §8-10.
Sverige Konv Bas 10439:1 Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött IP Grundcertifiering gris
SJVFS 2019:20 (L106), Kap 4, §3-5.
Sverige Konv Bas 10440:2 Förbud mot svanskupering - griskött IP Grundcertifiering gris
I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) (Kap 4, §2)
I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 5, §2)
Sverige Konv Avancerad 11534 Utfodring vid uppstallning före slakt Styrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). 
Sverige Konv Spjutspets 11395 Produkter av oljepalm i foder Avtal med den enskilda leverantören av Hållbarhetsgris att inga fodermedel med deklarerad mängd oljepalm används.
Sverige Konv Avancerad 11397 Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - griskött Avtal med den enskilda leverantören av Hållbarhetsgris att samtliga smågrisar försetts med smärtlindring (NSAID) utöver den lagstadgade bedövningen vid kastrering.

Gris eko

Land EU-EKO/KRAV/konv Nivå Krav-ID Namn HKScans verifikat
Sverige EU-Eko Bas 10762:1 Transport av djur till slakt Mottagningskontroll. Regleras i SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §. 
Sverige EU-Eko Bas 10763:1 Slaktmetod - kött Bedövningskontroller på slakterierna.
Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) 
Sverige EU-Eko Bas 11009 EU-ekologisk vara Leverantörer EU-EKO certifierade
Slakt/styckning/förädlingsanläggningar EU-EKO certifierade
Märkning på slutprodukt
Sverige EU-Eko Avancerad 11113 Ansvarsfullt producerad fodersoja All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad.
Sverige EU-Eko Bas 11396 Operativa ingrepp med bedövning - griskött IP Grundcertifiering gris
I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag)  (kap 4, §2)
I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41)  (Kap 5, 6 §)
Sverige EU-Eko Bas 11398 Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött Urspungsmärkning på produkt. SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 7 § 12 och 15).
SJVFS 2019:32 (Saknr. D9) (Kap 1 § 2-4).
SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2 §11.
Sverige EU-Eko Bas 11010 Information om ursprung - enkla produkter Urspungsmärkning på produkt.
FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar
Sverige EU-Eko Bas 11527 Information om råvarans ursprung - kött Urspungsmärkning på produkt.
FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar
Sverige EU-Eko Spjutspets 10422:3 Foder utan GMO-innehåll Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran.
Sverige EU-Eko Bas 10437:1 Lösgående grisar IP Grundcertifiering gris.
SFS 2019:66 (djurskyddsförordning), 2 kap. 12 §.
SJVFS 2019:20 (L106) kap 2, §8-10.
Sverige EU-Eko Bas 10439:1 Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött IP Grundcertifiering gris
SJVFS 2019:20 (L106), Kap 4, §3-5.
Sverige EU-Eko Bas 10440:2 Förbud mot svanskupering - griskött IP Grundcertifiering gris
I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) (Kap 4, §2)
I SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41) (Kap 5, §2)
Sverige EU-Eko Avancerad 11534 Utfodring vid uppstallning före slakt Styrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). 

Lamm

Land EU-EKO/KRAV/konv Nivå Krav-ID Namn HKScans verifikat
Sverige Konv Bas 10762:1 Transport av djur till slakt Mottagningskontroll. Regleras i SJVFS 2019:7 (L5), Kap 5, 13 §. 
Sverige Konv Bas 10763:1 Slaktmetod - kött Bedövningskontroller på slakterierna.
Regleras i 5 kap, 1 § i SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) 
Sverige Konv Bas 11527 Information om råvarans ursprung - kött Urspungsmärkning på produkt.
FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar
Sverige Konv Avancerad 11113 Ansvarsfullt producerad fodersoja All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad.
Sverige konv Bas 11398 Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött och mjölk Ursprungsmärkning på produkt. Regleras i följande lagstiftninggar:  SJVFS 2019:25 (Saknr. D8/L41), (Kap 7. 12 §), (Kap 7. 15 §). I SJVFS 2019:32 (Saknr. D9) (Kap 1. 2-4 §). I SJVFS 2019:32 (Saknr D9) Kap 2, 11 §.
Sverige Konv Spjutspets 10422:2 Foder utan GMO-innehåll Intygas av leverantörerna vid varje sändning av djur till slakteri via djurägarförsäkran.
Sverige Konv Bas 10442:1 Operativa ingrepp med bedövning - kött och mjölk från lamm, får och get I SFS 2018:1192 (Djurskyddslag) regleras att operativa ingrepp ska göras under bedövning (4 kap. 2 §)
Sverige konv Bas 10443:2 Betesdrift och utevistelse - kött och mjölk från lamm, får och get Regleras i SJVFS 2019:21 (L107), Kap 6, §4
Sverige Konv Avancerad 11534 Utfodring vid uppstallning före slakt Styrs av svensk lagstiftning, SJVFS 2020:22, 6 kap, 6 § (L22). 

Kalkon

Land EU-EKO/KRAV/konv Nivå Krav-ID Namn HKScans verifikat
Tyskland, HKScans leverantörer Konv Avancerad 11113 Ansvarsfullt producerad fodersoja Enligt Leverantörsförsäkran från leverantörer är all soja som används certifierad enligt RTRS, ProTerra eller Donau. 
Tyskland, HKScans leverantörer Konv Bas 11527 Information om råvarans ursprung - kött Enligt Leverantörsförsäkran leverantörer finns information om ursprung på råvaran och är spårbart bakåt.
Tyskland, HKScans leverantörer Konv Bas 10417:1 Transport av djur till slakt - kyckling och kalkon Enligt Leverantörsförsäkran från leverantörer transporteras alla kalkoner kortare än 8 h till slakteriet.
Tyskland, HKScans leverantörer Konv Avancerad 10418:2 Bedövning vid slakt - kyckling och kalkon Elbedövning: Regleras i EG 1099/2009, Bilaga 1, Kapitel 2, punkt 6.3, tabell 2 (krav på 0,25 A)CO2: Enligt leverantörsförsäkran från leverantörer uppfylls kravet på CO2-koncentration i flera faser. Regler finns i EG 1099/2009, Bilaga 1, Kapitel 1, tabell 3, punkt 2.

Vego ägg

Land Typ av vego Kriteriegrupp Nivå Krav-ID Namn Uppfyller (ja/nej) HKScans verifikat
Sverige Äggbaserat pålägg Ägg - Frigående system inomhus Bas 11010 Information om ursprung - enkla produkter Ja Äggen kommer från svenska frigående höns inomhus. Verifieras med spårbarhet.
Sverige Äggbaserat pålägg Ägg - Frigående system inomhus Avancerad 10889:1 Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölk Ja Urspungsmärkning på samtliga produkter.
FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar
Sverige Äggbaserat pålägg Ägg - Frigående system inomhus Bas 10893 Produktionsform - frigående system inomhus Ja Äggen kommer från svenska frigående höns inomhus enligt svensk lagstiftning. Verifieras med spårbarhet.
Sverige Äggbaserat pålägg Ägg - Frigående system inomhus Avancerad 10416:1 Antibiotikaförskrivning Ja Kontroll vid godkännande av leverantör.
Sverige Äggbaserat pålägg Ägg - Frigående system inomhus Avancerad 11113 Ansvarsfullt producerad fodersoja Ja All fodersoja är RTRS eller ProTerra-certifierad.
Sverige Äggbaserat pålägg Ägg - Frigående system inomhus Bas 10897 Ej syntetiska färgämnen i foder Ja Svenska producenter använder inte syntetiska färgämnen i foder.
Sverige Äggbaserat pålägg Ägg - Frigående system inomhus Bas 10896 Ej näbbtrimning av värphöns Ja Följer svensk lagstiftning.
Sverige Äggbaserat pålägg Ägg - Frigående system inomhus Spjutspets 10898:1 Hälsoredovisningssystem Ja Följer svensk lagstiftning.

Vego grönsaker

Land Typ av vego Kriteriegrupp Nivå Krav-ID Namn Uppfyller (ja/nej) HKScans verifikat
Sverige Åkerböna & Gråärt Grönsaker Bas 11010 Information om ursprung - enkla produkter Ja Leverantören av råvaran ägs av svenska odlare, dit bara ägare och medlemmar levererar sina grödor för vidare förädring. Alla leveranser dokumenteras och kan följas i produktionen.
Sverige Åkerböna & Gråärt Grönsaker Avancerad 10372:1 Information om ursprung sammansatta produkter - vegetabilier Ja Ursprungsmärkning på samtliga produkter.
FSSC 22.000-certifierade slakt/styck/förädlingsanläggningar
Sverige Åkerböna & Gråärt Grönsaker Bas 10887 GMO-fri vara Ja Leverantören av råvaran använder endast GMO-fria sorter och utsäde.
Sverige Åkerböna & Gråärt Grönsaker Spjutspets 10882:1 Resthalter av bekämpningsmedel Ja Leverantören av råvara provtar och analyserar för växtskyddsmedelsrester.

Gårdsfisk

Land Koncept Nivå Krav-ID Namn HKScans verifikat
Sverige Gårdsfisk Bas 11325 Ej rödmarkerad eller sårbar fisk och skaldjur Odlad Tilapia och Clarias är båda grönmarkerade enligt WWF’s fiskguide vid odling i recirkulerande system som används i denna uppfödning.
Foder- och kemikalieanvändning regleras i IP Sigill Fisk och Skaldjur som all uppfödning är certifierade enligt.
Sverige Gårdsfisk Avancerat 11326 Fisk och skaldjur från hållbara bestånd och hållbart vattenbruk Odlad Tilapia och Clarias är båda grönmarkerade enligt WWF’s fiskguide vid odling i recirkulerande system som används i denna uppfödning.  Uppfödningen är även certifierad enligt IP Sigill Fisk & Skaldjur med tillägg Klimatcertifiering.
Sverige Gårdsfisk Bas 10459:2 Odlad fisk och skaldjur Foderråvara är spårbart via leverantör.
I uppfödningen används inga kemikalier. Hitintills har ingen antibiotika nyttjats i uppfödningen, men om det skulle vara nödvändigt journalförs detta enligt svenskt regelverk (L15, 5 kap, 6 §) samt enligt IP Sigill Fisk & Skaldjur.
Miljöbedömning omfattas av IP Sigill Fisk & Skaldjur med tillägg Klimatcertifiering, vilket uppfödningen är certifierad enligt.
Sverige Gårdsfisk Avancerat 11112:1 Informationskrav beredd eller konserverad produkt - fisk och skaldjur Odlad, slutet cirkulärt system. Rödstrimma® är Gårdsfisks varumärke för Tilapia (svensk handelsbeteckning Niltilapia, Oreochromis niloticus). Den svenska handelsbeteckningen för Clarias är Afrikansk Ålmal, latinskt namn Clarias Gariepinus.